Skip to main content

Meet the Scientists: Partner 3

  logo warsaw    Medical University of Warsaw

 Anna Ratajska Dr. Anna Ratajska Assoc. Professor: 
Ewa Dr. Ewa Jankowska-Steifer  lymphatic vessel physiology and morphology, hemogenic endothelium, endothelial cell phenotypes, heart development, progenitor cells
Justyna Dr. Justyna Niderla-Bielińska  fetal angiogenesis, models for angiogenesis studies, proepicardium, coronary vessel phenotypes
 Irena Dr. Irena Nadolska  M.D, residency program at the Department of Pathology
 Aneta  

Dr. Aneta Ścieżyńska

 macrophage miRNA impact on lymphatic and blood endothelial cell dysfunction in MetS
 Aleksandra  

Dr. Aleksandra Zabost

lymphangiogenesis, lymphatic vessel visualization, cardiac lymphatics, embryonic development
IwonaBadurek Dr. Iwona Badurek  
 AnetaM  

Aneta Moskalik

 PhD student
AnnaP Anna Podbielska

Technician:

histology & Immunohistochemistry

Project presentation in Polish 

Wśród chorób niezakaźnych choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w krajach Europy, odpowiadając corocznie

za 4 miliony zejść śmiertelnych w 53 krajach Regionu Europejskiego WHO oraz za około 2 miliony w krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie najnowszych danych szacuje się, że koszt leczenia przewlekłych chorób układu krążenia w Unii Europejskiej

wynosi ponad 196 bilionów euro rocznie.

Wśród chorób układu krążenia, poważny problem zdrowotny stanowi niewydolność serca, gdyż cierpiący na nią

pacjenci stanowią populację liczącą 6,5 miliona w krajach Unii europejskiej, co odpowiada łącznej liczbie mieszkańców

Brukseli, Madrytu i Paryża. Ten bardzo poważny problem zdrowotny i ekonomiczny przypuszczalnie nasili się jeszcze

w ciągu nadchodzącego dziesięciolecia z powodu silnego związku tej choroby z wiekiem oraz występowaniem

zespołu metabolicznego, który dotyka obecnie 25% populacji krajów Unii Europejskiej.

Nasz projekt współpracy LYMIT-DIS ma na celu poprawę diagnostyki i rokowania niewydolności serca oraz opracowanie

nowych metod leczenia cierpiących na nią osób. Projekt skupia się na niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową.

Ta odmiana niewydolności serca z dysfunkcją rozkurczową lewej komory dotyczy ponad 50% pacjentów, szczególnie kobiet

i jest związana z zespołem metabolicznym, coraz częstszym stanem chorobowym objawiającym się insulinoopornością,

otyłością brzuszną, dyslipidemią i nadciśnieniem tętniczym.

Podsumowując, zadaniem naszego programu LYMIT-DIS jest poszerzenie obecnego stanu wiedzy na temat mechanizmów

związanych z dysfunkcją rozkurczową lewej komory serca u pacjentów z niewydolnością serca, z zachowaną frakcją wyrzutową,

w celu opracowania i oceny nowych sposobów leczenia dążących do ograniczenia wpływu zespołu metabolicznego na serce

oraz skutecznego zapobiegania przeradzaniu się dysfunkcji rozkurczowej w niewydolność serca. logo site

 

https://twitter.com/Ebbabrak

https://twitter.com/INSERMU1096